VEF pavasaris (30/03/2019)
Category: Training
Map/area: Balini
Organiser: magnets
Country: Latvia
Discipline: Individual
Info: http://magnets.lv/?p=macs&fid=1736 GPS replay: http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=-551329&type=info S?ku p?p?t un sapratu, ka vakar bija pirm? diena, kad nebija nevienas k??das! Viss bija smooth un k?rt?gi izdar?ts un pat dab? atrastas vietas, kur lab?k izskriet. Dru?im P sekoju un dažas lietas aizr?d?ju, t?, ka tas nav l?dz galam mans gps
Show comments (0)
 
VEF pavasaris  (30/03/2019)