Latvijas cempionats gara (11/05/2019)
Category: Competition
Map/area: Kapusils
Organiser: Smiltene
Country: Latvia
Discipline: Individual
3.v man. ?oti apmierin?ts ar skr?jienu. Bija tests + treni?š viss vien?. K?jas pirms starta vieglas un atsper?gums k? pirms Pasaules ma?iem, re?ls sp?ks un vieglums. Lija lietus un bija auksti, p?c taure?a metu ?trumu nost, jo palika auksti. Tauri?? pa 6min pan?cu Kr?mi?u J?ni un Slikšj?ni. GPS Replay: http://sportrec.eu/ui/#1ed2d4u
Show comments (0)
 
Latvijas cempionats gara (11/05/2019)